Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home

27-12-2012

LoketBJZ zoekt advocaat

by redactie — last modified 27-12-2012 14:50
Opgeslagen onder:

LoketBJZ zoekt per januari een advocaat met of zonder reputatie of ervaring in het jeugdrecht. Oogmerk is ondersteuning van ouders bij hoger beroep en andere rechtshulp in verband met jeugdzorg waarbij het wettelijk vereist is advocaat te zijn. Om het makkelijk te maken kunnen stukken voorbereid worden door de casemanager van LoketBJZ. Lees verder...

18-12-2012

Casus meisje A

by redactie — last modified 18-12-2012 09:30

Meisje A. is een babietje. Kwetsbaar. Net een paar maanden oud. Vóór de UHP was alles goed met haar. Blij kind. Ouders waren de koning te rijk. De hele gezinsopstelling genoot van het nieuwe leven. Hb was goed. Amper bloedverlies, en geboorte gewicht ideaal in verhouding tot het geboorte kanaal. Precies 41 weken, op de minuut. Verloskundige Praktijk W te R. waar ouders noodgedwongen naar verhuizen moesten, zag niks in thuisbevalling. Moeder zou dood bloeden, en zo. De eerdere verloskundige praktijk van ouders te S. ondersteunde hen wel in de holistische en natuurgeneeskundige wensen. Net als de Verloskundige Praktijk te A. die er als 'second opinion' bij was gehaald. Lees verder...

20-07-2012

Hulp BJZ niks waard

by redactie — last modified 20-07-2012 00:05

Wat is hulp waard van hulpverleners die niet aan waarheidsvinding doet? Het antwoord is eenvoudigweg: niks. Dat de Bureaus voor Jeugdzorg (BJZ), de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) niet aan waarheidsvinding doen, zeggen ze zelf. Het blijk evident uit rapporten van de Nationale ombudsman. Ook het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg meldt in de Brochure Waarheidsvinding in de Jeugdzorg dat de betrokken hulpverlener niet aan waarheidsvinding doen. Lees verder...

Ontbreken waarheidsvinding BJZ onwettig

by redactie — last modified 20-07-2012 00:00
Opgeslagen onder:

Uit diverse rapporten van de Nationale ombudsman en eigen verklaringen van Bureau Jeugdzorg (BJZ), Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), blijkt dat BJZ, de Raad en het AMK zorgmeldingen in de zin van artikel 2J Wet op de Jeugdzorg (WJZ) niet op waarheid toetsen. Omdat artikel 2J WJZ eist dat er sprake is van een redelijk vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging van de gezonde én veilige ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid door één van de risico's als bedoeld in dat artikel, is dit chronische gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ, de Raad en het AMK in strijd met de letter en de geest van de wet. Lees verder...

Share |
Zorgen om Jeugdzorg

In december 2008 stuurde een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten een ‘brandbrief’ naar de rechtbank over de veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Ze hadden ervaren dat dit middel niet langer als ultimum remedium werd toegepast doordat mogelijkheden tot hulp binnen het gezin niet werden benut.

Ook zou de rechter te veel leunen op het advies van de gezinsvoogd, die vaak nauwelijks contact heeft gehad met het gezin. Verder wezen ze op de traumatiserende wijze waarop de kinderen soms uit huis worden gehaald, zonder overleg met de ouders en soms met hulp van de politie. En dat terwijl er vaak niet eens een geschikte plek is en kinderen van instelling naar instelling gaan met alle negatieve gevolgen van dien.

Jeugdzorg op TV

De jeugdzorg in Nederland ligt met enige regelmaat onder vuur. Netwerk berichtte onder andere over pubers die zonder iets te hebben misdaan, in de gevangenis belandden. Ook schonk Netwerk aandacht aan seksuele misstanden in een jeugdinrichting. Alles over jeugdzorg in staat in het dossier op Netwerk.tv.

Dit is Jeugdzorg