Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / LoketBJZ zoekt advocaat

LoketBJZ zoekt advocaat

by redactie — last modified 27-12-2012 14:50
Opgeslagen onder:

LoketBJZ zoekt per januari een advocaat met of zonder reputatie of ervaring in het jeugdrecht. Oogmerk is ondersteuning van ouders bij hoger beroep en andere rechtshulp in verband met jeugdzorg waarbij het wettelijk vereist is advocaat te zijn. Om het makkelijk te maken kunnen stukken voorbereid worden door de casemanager van LoketBJZ.

De eerste casus die ondersteuning van een advocaat nodig heeft is de zaak van Meisje A. Meisje A is een baby van net acht maanden wat uit een keurig gezin komt. Moeder is bij de kerk en vader gelooft in natuurgeneeskunde en holisme. De baby was gezond, voorafgaande aan de UHP en OTS. Na de UHP heeft het blauwe plekken in de lies en vertoont het kenmerken van diepliggende stress. Ouders deden niks verkeerd in verband met de gezondheid en/of opvoeding van de baby. Het kind had van ouders niks dan liefde te duchten.

Corruptie in de Wet op de Jeugdzorg wordt gelinkt aan de beschuldigingen van de Bakker Schut Stichting aan het adres van de oud SG van justitie, en overigens politieke misdrijven. De obsessie van BJZ en de Raad naar zicht op jeugdigen imponeert ziekelijk. Rechtszaken waarbij kinderen die geen verdachte zijn op vordering van de Staat uit huis geplaatst worden vinden met gesloten deuren plaats.

Kinderrechters zijn voorts lid van een klachtencommissie van BJZ of de Raad zonder dat deskundigheid uit beschikkingen blijken kan. Artikel 21 Wet op de Jeugdzorg verraadt (politiek) ambtelijke kwade trouw. Dat artikel bepaalt wettelijk dat ontdekte kindermishandeling bij een lid van Jeugdzorg Nederland gemeld moet worden bij een bepaald lid van Jeugdzorg Nederland: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

De Wet op de Jeugdzorg is bevorderend voor perverse prikkels van commerciële opportunisten en andere misbruikmakers. Over de rug van minderjarigen. Die verdienen beter. Daarbij bewijst het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson dat kinderen door de overheid uit huis geplaatst tot vier keer meer kans maken op (seksueel) misbruik. Dus elke UHP is op voorhand bedreigender voor jeugdigen dan de thuis situatie.

Kinderen die thuis geestelijk en/of lichamelijk instorten maken door de overheid uit huis geplaatst tot vier keer meer kans op geestelijke en/of lichamelijke instorting. Blijkens het rapport van de Commissie Samson zijn kinderen direct na UHP verkracht en met de dood bedreigd wanneer zij niet zwijgen over de verkrachting. In de casus van Meisje A heeft de rechtbank schriftelijk bevestigd dat het “goed samenwerkt” met BJZ en de Raad.

Advocaten met of zonder reputatie, met of zonder ervaring in het jeugdrecht, zijn welkom het bericht dat zij voor ondersteuning beschikbaar zijn achter te laten op de contact-pagina van LoketBJZ. Beloning van werkzaamheden is op basis van toevoeging. De casus van Meisje A vertoont alle kenmerken van een 'high profile' rel dus een dikke huid en grote broek strekt tot aanbeveling.

Share |
gearchiveerd onder:
Zorgen om Jeugdzorg

In december 2008 stuurde een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten een ‘brandbrief’ naar de rechtbank over de veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Ze hadden ervaren dat dit middel niet langer als ultimum remedium werd toegepast doordat mogelijkheden tot hulp binnen het gezin niet werden benut.

Ook zou de rechter te veel leunen op het advies van de gezinsvoogd, die vaak nauwelijks contact heeft gehad met het gezin. Verder wezen ze op de traumatiserende wijze waarop de kinderen soms uit huis worden gehaald, zonder overleg met de ouders en soms met hulp van de politie. En dat terwijl er vaak niet eens een geschikte plek is en kinderen van instelling naar instelling gaan met alle negatieve gevolgen van dien.

Jeugdzorg op TV

De jeugdzorg in Nederland ligt met enige regelmaat onder vuur. Netwerk berichtte onder andere over pubers die zonder iets te hebben misdaan, in de gevangenis belandden. Ook schonk Netwerk aandacht aan seksuele misstanden in een jeugdinrichting. Alles over jeugdzorg in staat in het dossier op Netwerk.tv.

Dit is Jeugdzorg